Personvern og betingelser ved bruk av Flyttemeldingen

Daglig leder er på vegne av Flyttemeldingen.no AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger under tjenesten som heter Flyttemeldingen.

Flyttemeldingen behandler opplysningene for å kunne sikre at vi kan gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Flyttemeldingen bruker også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.Vi også kjøpshistorikk og hvordan du bruker vår nettside.

Flyttemeldingen lagrer personopplysninger om sine kunder slik som: personnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,kjønn, fødselsdato, epost, selskapene du sender flyttemelding til. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, slik som f.eks. opplysninger som kan fortelle hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. Første gang du fyller inn ditt mobilnummer, gjøres det et søk mot 1881.no, som returnerer info om ditt mobilnummer.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp hos Flyttemeldingen, lagres i vårt aktive kunderegister i 6 måneder, eller så lenge det er behov for å oppfylle avtale. Du kan når som helst be om innsyn og be om at dine data slettes.

Informasjon om personnummer, navn, ny og gammel adresse, telefon, e-post benyttes for å oppfylle avtalen mellom deg og Flyttemeldingen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der det foreligger samtykke, kan Flyttemeldingen også sende deg tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Gjennom kjøpet har du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og annen data til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som kunde av Flyttemeldingen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til dette bruket.

Vi lagrer de personopplysningene du har lagt inn på Flyttemeldingen.Vi bruker har fått tillatelse til å bruke informasjonskapsler på våre nettsider, slik at vi kan deg best mulig brukeropplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.

Flyttemeldingen behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Flyttemeldingen deler data med de leverandører som du har valgt. I tillegg deler vi data med Google, Google Analytics, Google Tag Manager og Facebook Pixel. Flyttemeldingen kan også dele data søke mot leverandører, som bruker allerede har for å lage skreddersydde tilbud. Dersom vi er rettslig forpliktet, vil vi dele persondata med myndigheter.

Vårt personvernombud er daglig leder, som sikrer at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Flyttemeldingens ansvar er begrenset opp til gjeldene pris for tjenesten som du har kjøpt. Flyttemeldingen er ikke ansvarlig for følgeskader.

Flyttemeldingen sender ikke flyttemelding til Folkeregisteret eller til Posten. Det må du som flytter sørge for selv. Flyttemeldingen sender ny kontaktinfo til de utvalgte leverandørene, eller forespørsel om at du kan få bli kunde. Vi er ikke ansvarlig for å følge opp de ulike behandlingene. Flyttemeldingen anser sin tjeneste som levert når vi har sendt melding om flytting til den informasjonen vi har i våre databaser.

Henvendelser om tjenesten og hvilke opplysninger som er lagret, samt retting og sletting kan sendes til: post@flyttemeldingen.no